Regulamin karty rabatowej „Głuszyca dla aktywnych” 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Karty Rabatowej „Głuszyca dla aktywnych” zwanej dalej Kartą.

  2. Organizatorem projektu i wydawcą Karty Rabatowej „Głuszyca dla aktywnych” jest Urząd Miasta Głuszyca (ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca) oraz organizatorzy biegu Waligóra Run Cross Głuszyca.

  3. Partnerami projektu są firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora Projektu.

  4. Karta Rabatowa „Głuszyca dla aktywnych” to karta uprawniająca jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów karty.

  5. Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty obowiązują dla jej posiadacza od momentu otrzymania Karty do dnia 31 grudnia 2016 roku na terenie miasta i gminy Głuszyca, z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata funkcjonowania Karty.

  6. Każdy posiadacz Karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.


 2. Postanowienia dotyczące Karty

  1. Właścicielem Karty może zostać osoba, która wezmą udział w biegu Waligóra Run Cross Głuszyca lub inne po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora Projektu.

  2. Karta jest wydawana bezpłatnie.

  3. Warunkiem otrzymania Karty jest dołączeniem adresu mailowego posiadacza karty do bazy newslettera Głuszyca dla aktywnych.

  4. Karta wydawana jest w Urzędzie Miasta Głuszyca, przez partnerów projektu lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.

  5. Karta jest wydawana jednorazowo.

  6. Ilość kart jest limitowana.

  7. Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie jako Partner.

  8. Lista partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.gluszyca.pl oraz www.waligoraruncross.pl

  9. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.

  10. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.

  11. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.

  13. Karty zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe.

  14. Zniżki z posiadania wielu kart nie sumują się.


 3. Postanowienia dotyczące Partnerów

  1. Partnerami projektu są firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora Karty.

  2. Współpraca dla Partnerów projektu Karty Rabatowej „Głuszyca dla aktywnych” jest bezpłatna.

  3. Partnerzy przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Miastem.

  4. Organizator zobowiązuje się do promocji Partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

  5. Koszt edycji Karty Rabatowej ponoszą Partnerzy jednorazowo. Koszty edycji karty są dzielone na wszystkich Partnerów.


  6. Postanowienia końcowe

   1. Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.

   2. W przypadku zmiany regulaminu posiadacze karty są niezwłocznie informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.gluszyca.pl, www.waligoraruncross.pl oraz mailing.

   3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów wynikających z posiadania Karty.

   4. Przystępując do projektu uczestnicy akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.


Pozostało:

Dodatkowe informacje:

O biegu
Zapoznaj się z opisem biegu WRC

Treningi
O wspólnych treningach na trasie WRC

Półmaraton Szlakiem Riese
Prolog WRC Głuszyca

Bieg Koliby Łomnickiej
Prolog WRC Głuszyca

Wasze relacje
Wasze relacje z biegu WRC

O Głuszycy
Głuszyca i okolice - przyjedź tu i odpoczywaj

Głuszyca dla aktywnych
Program bonyfikat - Głuszyca dla aktywnych

Noclegi
Gdzie można się zakwaterować

Wolontariat
Dowiedź się jak możesz nam pomóc

Dla mediów
Materiały dla massmediów

Faurecia Wałbrzych S.A. zajmuje się produkcją części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników. Spółka należy do francuskiej grupy Faurecia, zatrudniającej 84 tysiące pracowników w 270 fabrykach w 33 krajach.

W 2009 roku na terenie fabryki powstał programu wolontariatu o nazwie „PoMOC z Toyoty”. Dzięki niemu nasi pracownicy mogą wnosić czynny wkład w rozwój swoich lokalnych społeczności. Z efektów pracy wolontariuszy korzystają lokalne organizacje i instytucje takie jak domy dziecka, szkoły, kluby sportowe.

Głuszyca słynie ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB i podziemnych obiektów Riese. Głuszyca jest doskonałym miejscem do uprawiania wielu sportów narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, wspinaczka po lodospadach, paralotniarstwo, turystyka konna. W sezonie letnim czynny jest basen miejski.